3.1 Wedstrijdkleding

  1. Het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal geeft aan dat al haar spelers in uniforme wedstrijdkleding moeten uitkomen, behalve de doelverdediger, die wedstrijdkleding moet dragen waarmee hij te onderscheiden valt van de andere spelers, de scheidsrechter en de scheidsrechters.
  1. a. Als twee teams uitkomend in competities van de categorie A tegen elkaar moeten spelen waarvan de wedstrijdkleding volgens het oordeel van de scheidsrechter te weinig van elkaar verschilt, dan is het in het programma als tweede genoemde team verplicht andere wedstrijdkleding aan te trekken, die voldoende afwijkt van de wedstrijdkleding van de tegenpartij.
  2. Als twee teams uitkomend in competities van de categorie B tegen elkaar moeten spelen waarvan de wedstrijdkleding volgens het oordeel van de scheidsrechter te weinig van elkaar verschilt, dan is – in afwijking van het onder a bepaalde – het in het programma als eerstgenoemde team verplicht andere wedstrijdkleding aan te trekken, die voldoende afwijkt van de wedstrijdkleding van de tegenpartij.
  3. Bezwaren van de ene partij tegen de wedstrijdkleding van de tegenpartij dient betreffende partij voor het begin van de wedstrijd aan de scheidsrechter mee te delen.
  1. a. Het dragen van rugnummers is verplicht voor teams die uitkomen in competities van de categorie A.
  2. Maakt een team gebruik van rugnummers, dan moeten deze rugnummers van de spelers overeenstemmen met de nummers op het wedstrijdformulier.
  3. Een rugnummer mag uit maximaal twee Arabische cijfers bestaan.
  4. De rugnummers moet ten minste 20 centimeter hoog zijn en voldoende contrast vormen ten opzichte van de wedstrijdkleding.
  5. Eventuele andere uitingen op de rugzijde van het shirt mogen de leesbaarheid van het rugnummer niet beïnvloeden.
  6. De rugnummers van de spelers van een team die aan een wedstrijd deelnemen of gaan deelnemen, moeten te allen tijde van elkaar verschillend zijn.