Lidmaatschap opzeggen

Indien je het lidmaatschap wilt opzeggen dient dat te gebeuren vóór 30 mei (na afloop van het zaalvoetbalseizoen). Dit doe je door een mailtje te versturen naar ledenadministratie@hzvhetvennewater.nl Indien de opzegging na 30 mei plaats vindt ben je voor het nieuwe (lopende) seizoen € 25,== verschuldigd. Als je overschrijving naar een andere vereniging wilt, kan dit ook via de ledenadministratie lopen.

De secretaris raadpleegt altijd eerst de penningmeester om te kijken of de betreffende speler/speelster geen rekening heeft openstaan.

Team

Elk team geeft zich na afloop van het seizoen middels een speciaal aanmeldformulier elk jaar opnieuw op voor de competitie en is dan ook verplicht de komende competitie met goed fatsoen af te maken. Indien een team zich vlak voor of tijdens de competitie terugtrekt is het team een boete verschuldigd van € 300,00..