31 mei alg ledenvergadering HZV

Vrijdagavond 31 mei sporthal Het Vennewater 19.30 uur  belangrijkste punten: aftreden  van Marco, Jan, Peter, Nicole en Erwin en benoemen van  een aantal nieuwe bestuursleden.   Alle leden zijn hierbij uitgenodigd.

Baaldag, of te wel een snipperdag.

Het is mogelijk voor de B cat.  1x per seizoen een baal of snipperdag op te nemen. Deze aanvraag moet minstens 6 dagen voor aanvang van de geplande wedstrijd worden gedaan via de wedstrijdsecretaris. De