De geschiedenis van HZV het Vennewater

1968: Van HBV naar HZV

Vanuit het veldvoetbal,  Bedrijfs – en Zomeravondvoetbal (B&Z),  nu nog bekend onder Alkmaarse Bedrijfsvoetbalbond (ABV), werd in 1956 de Heiloër Bakkers Vereniging (HBV) opgericht. Dit was nog een echte bedrijfsvereniging want het bestond alleen nog uit sportieve en gezellige bakkers uit Heiloo en omstreken.
Toen het zaalvoetbal zijn intrede deed en de KNVB- regels geen vereniging onder dezelfde naam toeliet was het Tom ten Hoope die onder de naam Heiloër Zaalvoetbal Vereniging (HZV) zich op 15 september 1968 inschreef als nieuwe zaalvoetbalvereniging met 2 teams. Een leuk detail hierin was dat dezelfde veldvoetbalspelers van HBV nu ook in de zaal konden voetballen.
Het verenigingstenue bleef hetzelfde: Shirtkleur rood,  broek zwart en kousen rood.

1969: Verzelfstandiging HZV

Onder de bestuurlijke vlag van HBV werd de zaalvoetbal afdeling nu door coördinator Ton de Zeeuw enige jaren vertegenwoordigd. Dit gaf toch wat onenigheid binnen de vereniging omdat op de veldvoetballers nu een financieel beroep werd gedaan omdat de zaalvoetbalafdeling zich  nog niet geheel zelfstandig financieel kon bedruipen. Dit was de reden dat met het vinden van een goede sponsor in goede harmonie het veldvoetbal van het zaalvoetbal officieel kon worden  gescheiden en HZV de Viersprong was geboren.

1970: HZV de Viersprong

Door de sponsoring vanuit het café van Aris en Ans de Wit veranderde de naam in HZV de Viersprong en het tenue veranderde in: Shirtkleur groen/witte mouwen,  broek: wit met groene bies en kousen wit met groene streep in boord.

Seizoen 1980 – 1981

HZV De Viersprong Bij ingang van dit seizoen zijn de verenigingskleuren gewijzigd in: Shirtkleur groen/wit, broek:groen/wit en Kousen: groen/wit.
De toenmalige bestuurders wilden in hetzelfde shirt spelen als FC Groningen. Deze shirts waren niet verkrijgbaar en daarom is gekozen voor de kleuren van het huidige shirt. Seizoen

1982 – 1983   HZV De Viersprong

Sportieve gebeurtenissen Kersttoernooi in 1982 overgenomen van Handsome Eight. Ron Kösters en Jan Hylkema waren bereid om dit toernooi in stand te houden. Zonder de Hoofdsponsor Aris en Ans de Wit zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Seizoen 1989 – 1990

HZV de Viersprong Doordat het enthousiasme bij de dames zo groot werd en er steeds meer stemmen opgingen om het Dames voetbal ook in de vereniging op te nemen, werd besloten om met een Dames afdeling te starten. Oonder leiding van coach Serge Luideboom ( zie verder krantenknipsel) werd direct een ongeslagen kampioenschap behaald.

Seizoen 1990 – 1991: HZV Aris de Wit

Café de Viersprong werd omgedoopt in Café Aris de Wit. Als Hoofdsponsor hield dit in dat de verenigings naam werd aangepast in  HZV Aris de Wit.

April 1991: Fusie bericht van HZV Aris de Wit en Crawford!

3 mei 1991: officieel schrijven aan de KNVB van P.E. Meijer, voorzitter van HZV Aris de Wit, dat m.i.v. 1 juli 1991 ZVV Crawford gaat fuseren met HZV Aris de Wit. Tevens wordt in dit schrijven aan de KNVB bekend gemaakt dat  vanaf seizoen 1991 – 1992 HZV Aris de Wit zal doorgaan onder de naam HZV de WitBurger. Deze naam wijziging kwam tot stand omdat Cees Burger zich aansloot in het sponsorgeweld als beste slagerij van Heiloo en omstreken in nauwe samenwerking met Aris de Wit vandaar de naam HZV de WitBurger.

Seizoen 2007 – 2008: HZV het Vennewater

In mei 2007 werd met algemene stemmen binnen de vereniging zv Forester ’71 en HZV de Witburger besloten om tot een fusie over te gaan en wel onder de naam HZV het Vennewater.

Redenen zv Foresters ‘71

Men wilde met een Jeugdafdeling beginnen om zo de doorstroming naar H1 te stimuleren omdat H1 toch vrij hoog voetbalde
De vereniging had een clubblad onder de naam ‘KEES’ en wilde een website voor haar leden opstarten
Men had het idee dat één zaalvoetbalvereniging uit Heiloo beter tot z’n recht zou komen

Redenen HZV de WitBurger:

Wilde hoger voetballen met hun H1 om de jeugd meer te kunnen bieden binnen hun eigen vereniging
Vanuit de vereniging waren in het verleden al eerdere pogingen gedaan om één zaalvoetbalvereniging in Heiloo op te richten
De vereniging had al een website

Seizoen 2019 -2020

13 Heren teams      22 Jeugdteams  3 Damesteams  3 Veteranenteams

Seizoen 2020 -2021

Door Corona in het water gevallen

Seizoen 2021 -2022

17 Seniorenteams   3 Veteranenteams  2 Damesteam 15 jeugdteams