Informatie bulletin lidmaatschap HZV Het Vennewater

Versie: 2 november 2021

Zaalvoetbal vereniging HZV Het Vennewater wil via dit bulletin de toekomstige leden/teams op de hoogte te stellen van de procedures en regels voor aanmelding.

Aanmelding

Zowel een speler als een team kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de HZV website of via mail naar ledenadministratie@hzvhetvennewater.nl, Mark Zwaan.
Voor nieuwe teams worden minimaal 8 spelers inclusief keeper en 2 coaches/begeleiders geadviseerd.
Na aanmelding van een team zal met de aanmelder contact worden opgenomen door:

  • de coördinator tenue verzorging Nicole Nuyens (kleding@hzvhetvennewater.nl), voor de maten van de spelers t.b.v. de tenue bestellingen
  • de sponsor coördinator Marco de Laat (sponsoring@hzvhetvennewater.nl) voor de verzorging van shirt sponsoring
  • een lid van de Technische Commissie om de teammanager te begeleiden bij het opstarten van het nieuwe team

Een speler kan zich aanmelden voor een specifiek team als er overleg is geweest met de teammanager van het team. Na aanmelding voor geen specifiek team, zal er bij de teammanagers van de mogelijke teams nagevraagd worden of er ruimte is voor extra spelers.

Contributie

De contributie wordt op teambasis vastgesteld en zo ook voor de start van de competitie gefactureerd naar de teamvertegenwoordiger. De teamvertegenwoordiger verrekent deze kosten vervolgens binnen het eigen team en draagt zorg dat de factuur binnen de vastgestelde termijn voldaan wordt.

De teamcontributie bestaat uit een vast bedrag per team en een bedrag per speler. Bedrag per team:

  • € 575,- voor jeugd (t/m 18 jaar)
  • € 900,- voor senioren (ouder dan 19 jaar)

Bedrag per speler:

  • € 15,- administratiekosten KNVB

HZV kiest er bewust voor om de teamcontributie zo laag mogelijk te houden. Het is financieel aantrekkelijk om één of meerdere shirt sponsoren aan te leveren. De aanlevering van een shirtsponsor levert namelijk een reductie op het teambedrag op. Een sponsor levert jeugdteams een reductie van €125,- op. Voor seniorenteams is de reductie €150,-.

Zie ook de sponsoring info op de HZV website.

Tenues

De tenues worden door de vereniging verzorgt om zo de eenheid van de clubkleuren en gelijkwaardige uitstraling van de vereniging te waarborgen.

Ieder team krijgt 8 speler tenues (8x shirts, shorts en kousen) en een keeperstenue (shirt, short, protectie-short, kniebeschermers en kousen). Dit wordt afgeleverd in een team-tas compleet met een rekje met bidons, aanvoerdersband en een futsal bal.

De shorts zijn voorzien van een nummer en het HZV-verenigingslogo. De shirts zijn voorzien van rugnummers en sponsor bedrukkingen.

Algemeen

Jaarlijks wordt het seizoen door de vereniging geopend via een Kick Off-avond. Deze vindt plaats in augustus 1 tot 2 weken voor de competitie start. Tijdens deze avond worden alle nieuwtjes t.a.v. de teamindelingen, wedstrijden, kleding en sponsoring, KNVB regels, etc. door het bestuur gepresenteerd.

Elk team speelt in de regio competitie die wordt verzorgd door de KNVB. De teammanager en/of coaches kunnen het wedstrijdprogramma volgen via de voetbal.nl app. Het niveau, de gewenste speelavond(en) en voorkeuren sporthal accommodatie voor de thuiswedstrijden, wel of niet deelname aan de bekercompetitie, wordt vóór elk seizoen, medio mei door het team opgegeven aan de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris stemt deze gegevens af met de KNVB.

Geplande door de KNVB vastgestelde wedstrijden dienen altijd gespeeld te worden. Bij gebrek aan spelers kunnen er van andere teams spelers in dezelfde leeftijdsklasse geleend te worden. Alleen in uiterste nood en ruim van te voren kan de wedstrijdsecretaris bij de KNVB een verzoek indienen de wedstrijd te verplaatsen. Bij niet opkomen van het team dient de boete door het team zelf betaald te worden. Persoonlijke boetes bij zowel de senioren als de jeugd worden gefactureerd aan betreffend lid.

Jeugd beleid

De vereniging stelt hoge eisen aan de invulling van het jeugdbeleid. Laatste versie jeugdplan september 2016 “Plezier, maar met een gedachte” staat op de site.

Er kan door een jeugd team een verzoek worden gedaan voor extra oefenwedstrijden, trainingen en clinics en deelname aan toernooien bij de technische commissie, TC@hzvhetvennewater.nl.

De jeugdteams die niet uitkomen in de Topklasse, spelen een najaars– en voorjaarscompetitie.
De resultaten van de najaarscompetitie worden door de KNVB gebruikt voor de indeling van de voorjaars competitie.

Er zal op het einde van zowel de ‘seizoens’ competitie als de najaars- en voorjaarscompetitie door de TC-jeugd een evaluatie bijeenkomst t.b.v. de coaches worden georganiseerd.