Lid worden van HZV

Wil je lid worden van HZV het Vennewater?

Contact/Postadres

Mark Zwaan
hzvleden@outlook.com

Bankrekeningnr: NL82RABO 0120.5926.65

Penningmeester: Erwin de Boer
Email: penningmeester@hzvhetvennewater.nl