Lid worden van HZV

Wil je lid worden van HZV het Vennewater?

Contact/Postadres

Mark Zwaan
ledenadministratie@hzvhetvennewater.nl

Bankrekeningnr: NL82RABO 0120.5926.65

Penningmeester: Erwin de Boer
Email: penningmeester@hzvhetvennewater.nl

Bij aandragen van shirtsponsoring kan je korting krijgen op de teamcontributie.
Voor informatie neem contact op met het bestuurslid PR en Sponsoring, Marco de Laat email: sponsoring@hzvhetvennewater.nl