Bij HZV voetballen 21(!) jeugdteams van de JO 11 tot aan de JO 19.  HZV heeft als doel elke speler en elk team verder te ontwikkelen. Dit is vastgelegd in het Jeugdbeleidsplan. Vanuit plezier, via ontwikkeling naar prestatie. De TC jeugd zorgt voor een heldere structuur om de ontwikkeling van de jeugdspelers mogelijk te maken én ondersteunt de coaches van de HZV-jeugd. De TC jeugd is in het voorjaar van 2019 gestart met een inventarisatie van de wensen van- en de mogelijkheden voor de HZV Jeugd. Na de zomer geeft de TC jeugd daar een concrete invulling aan. Wordt vervolgd dus…

Samenstelling en taakverdeling TC Jeugd:

Koen de Jong: evenementen, samenwerking HSV en Foresters,

Jurriaan Piet: technische zaken, coördinator bovenbouw JO17 t/m JO19

Stef Liefting: technische zaken, coördinator onderbouw JO 11 t/m JO 15

Chrétienne Nielen: communicatie en vertegenwoordiging TC Jeugd in Bestuur HZV

Olcay Kocyigit: technische zaken, trainen van jeugdige talenten op weg naar seniorensectie

<vacant>: technische zaken, coördinator doorstroming jeugd naar seniorensectie

Vind je het leuk om mee te helpen of mee te denken? Meld je even bij ons via tcjeugd@hzvhetvennewater.nl. Heb je vragen, opmerkingen etc. over jeugdteams en het jeugdbeleid neem dan contact met ons op.