Eerst een paar feiten:

Op 7 december 2020 is er een raadsbesluit genomen voor het bouwen van de 2e sporthal. De raad stelde een krediet beschikbaar van € 2.161.000,== extra jaarlijkse structurele lasten ad € 190.000,== zouden uit de lopende begroting betaald worden.

De planning was dat de nieuwe hal in 2022 in gebruik zal worden genomen.

Verantwoordelijke wethouder: Rob Obdam

De stand van zaken op dit moment: We zijn in afwachting van een WNB vergunning (wet natuurbehoud) Wanneer is die aangevraagd ????

Hoe lang we hierop moeten wachten……..ik weet het niet. Een WNB vergunning moet vanaf de aanvraag binnen 13 weken afgehandeld zijn, dit kan nog eens met 7 weken verlengd worden.

Daarna volgt de aanbesteding………

Ik ben bang dat 2022 niet gehaald gaat worden.

Hieronder de stand van zaken uit de werkgroep:

De vier zaalsporten zijn allang uit hun jas gegroeid in de huidige sporthal Het Vennewater. Bij HZV, De Terriërs, Flashing en Effect sporten vele honderden enthousiastelingen. Maar (thuis)wedstrijden spelen en trainen met de beperkte capaciteit van die ene hal gaat niet. Zeker niet als het gaat om de avonduren. Daarom een speelt een groot deel van onze teams de thuiswedstrijden in “uit-hallen”: Limmen, Egmond, Castricum en Alkmaar. Trainen is voor de HZV-ers helemaal niet mogelijk.

Drie jaar geleden hebben de verenigingen, verenigd in de GBSA, de handen ineen geslagen. Met een lobby offensief en veel aandacht via de (social)media is bij de politieke partijen in Heiloo duidelijk gemaakt dat de tweede hal moet komen. Met resultaat! Eind 2020 heeft de gemeenteraad unaniem voor de tweede hal gestemd.

Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en staat de hal er nog steeds niet. Sterker nog, wij weten helemaal niet hoe de voorbereiding ervoor staat. De bal ligt bij de gemeente maar het blijft angstaanjagend stil ondanks vele verzoeken om informatie. En ondertussen wordt het capaciteitsprobleem steeds groter!

Wij, de sportverenigingen, hebben geen idee hoe het staat met:

  • het vervangen van de projectleider voor de tweede sporthal
  • de keuze voor de locatie van de tweede hal (noord of west)
  • de voortgang van het natuuronderzoek
  • de voorbereiding voor vergunningverlening
  • de voorbereiding voor de aanbesteding van de bouw

Je begrijpt, wij zijn helemaal niet blij met dit gebrek aan informatie! Maar we blijven volhouden, daarvoor is de noodzaak voor bouw van de 2e sporthal veel te groot.

inmiddels is in november bekend geworden dat er medio augustus weer een projectleider is benoemd.

Het wnb onderzoek is afgerond, we hebben geen last van vleermuizen en/of gierzwaluwen. Wel loopt er een bunzing rond !!

Er waren altijd nog problemen met de situatie van de 2e hal, alles afwegende wordt er nu een onderzoek uitgevoerd om de hal aan de westzijde te plaatsen. Het autoparkeren wordt uitgebreid met 19 plaatsen en er komen 44 fietsparkeerplekken bij.