Voor de wedstrijd tegen Zeemacht kreeg HZV uit handen van RABO medewerker Lars de Vre de opbrengst van de RABO aktie 2023 uitgereikt.

Dank aan alle supporters die op HZV gestemd hebben.