De Rabo ClubSupport aktie heeft voor HZV het Vennewater € 530,94 opgebracht. HZV bedankt iedereen die een stem op HZV heeft uitgebracht.