Vrijdagavond 31 mei sporthal Het Vennewater 19.30 uur 

belangrijkste punten:

aftreden  van Marco, Jan, Peter, Nicole en Erwin en benoemen van  een aantal nieuwe bestuursleden.

 

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd.